Migræne danmarks arbejde
kan kun gennemføres med din støtte.
Bliv medlem eller indbetal et beløb til konto nr. 9886 – 0000246572

 

 

 

Migræne danmark (tidligere Migrænikerforbundet) modtager ikke støtte fra medicinalindustrienFølg os på Facebook

Seneste nyheder om migræne

Afgiftning – hjemme eller indlagt er lige effektivt

Brugervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Forskellen på effekten af afgiftning som indlagt eller hjemme er minimal. Og ’holdbarheden’ af afgiftningen er ens de første 6 måneder for dem, der gennemfører afgiftningen. For begge grupper faldt antal dage med hovedpine/migræne fra ca. 23 dage om måneden i gennemsnit til ca. 10 dage om måneden.

I gruppen, der var indlagt, gennemførte 87% afgiftningen efter planen, mens kun 64% gennemførte hjemmeafgiftningen. 3 ud af 4 af dem, der gennemførte afgiftningen (i begge grupper) fik reduceret deres medicinforbrug til under 10 dage om måneden, og halvdelen (i begge grupper) havde mindre end 15 hovedpinedage om måneden.

Da forsøget blev gennemført på flere forskellige behandlingssteder (i flere lande), var indlæggelsesperioden af varierende længde, men altid ’flere dage’.

Artiklen går ikke i dybden med, hvad de ca. 25% af deltagerne gjorde, som tog medicin mindre end 10 dage om måneden, og havde hovedpine mindre end 15 dage om måneden.

C. Tassorelli, R. Jensen, M. Allena, R. De Icco, G. Sances, Z. Katsarava, M. Lainez, J. Leston, R. Fadic, S. Spadafora, M. Pagani og G.  Nappi, 2014.  A consensus protocol for the management of medication-overuse headache: Evaluation in a multicentric, multinational study. Cephalalgia 34, 645-655.

Hvad sker der når vi har medicininduceret hovedpine?

Brugervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Et stort forbrug af triptaner og/eller smertestillende medicin i en periode på nogle måneder, kan føre til medicininduceret hovedpine. Gradvist får man mere og mere hovedpine, som minder om migræne, men måske ikke helt er det.

En vigtig del af vores smerteopfattelse er knyttet til særlige receptorer, som kaldes cannabinoid-receptorer. Migrænikere med medicininduceret hovedpine mærker smerte stærkere end normalt, fordi cannabinoid-receptorerne reagerer mindre end normalt.

27 migrænikere med medicininduceret hovedpine og 14 kontrolpersoner var med i et forsøg. Migrænikerne blev indlagt på et hospital i 10 dage, og blev frataget deres migrænemedicin. De fik en cocktail af smertestillende medicin de første dage.

Alle migrænikerne fik moderat migræne de første ca. 6 dage uden anfaldsmedicin. Efter 30 og 60 dage blev alle atter undersøgt. Migrænikerne havde nu ca. 12 migrænedage om måneden mod ca. 22 inden afgiftningen.

Alle blev også testet for, hvor stærkt de opfattede smerte før og efter afgiftningen. De fik elektriske stød på en nerve, som går lige under
huden bag på læggen, og deres spjæt blev målt. Migrænikerne var signifikant mere robuste over for smerterne efter afgiftningen, både 30 og 60 dage efter afslutningen af hospitalsopholdet, og lå næsten på niveau med kontrolpersonerne.

A. Perrotta, N. Arce-Leal, C. Tassorelli, V.Gasperi, G. Sances, F. Blandini, M. Serrao, M. Bolla, F. Pierelli, G. Nappi, M. Maccarrone og G. Sandrini, 2012. Acute reduction of anandamide-hydrolase (FAAH) activity is coupled with a reduction of nociceptive pathways facilitation in medication-overuse headache subjects after withdrawal treatment. Headache, 52, 1350-61.

Hvorfor er det netop migrænikere som får medicininduceret hovedpine?

Migrænikere har mindre indhold i blodet af stoffet AEA (anandamid). AEA er en neurotransmitter (dvs. et stof som virker som budbringer fra en nervecelle til den næste), der specielt passer til cannabionid-receptorerne. Virkningen af paracetamol (og måske andre smertestillende mediciner) kommer ved at paracetamol binder sig til AEA, og danner et stof, som øger cannabinoidreceptorernes evne til at sende bud til næste nerve. Dermed får vi en reduceret opfattelse af smerter. 

Har dette noget at gøre med cannabis?

Ja – og nej. Cannabinoid-receptorerne findes hos os alle. Vi har et helt system af kemiske stoffer, som kaldes endocannabinoidsystemet, som er med til bl.a. at sende besked rundt om smerter, sultregulering, fedtaflejringer, og blodkarrenes udvidelse.

Rusmidlet cannabis kommer fra hampe-planten Cannabis sativa. Det aktive stof minder meget om de endogene cannabinoider, men giver bl.a. afslapning, eufori og filosofisk tænkning. Det aktive stof i rusmidlet er THC eller Tetrahydrocannabinol. Det findes normalt ikke i kroppen.

7 dages afgiftning virker bedre sammen med psykoterapi

Brugervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

 26 italienske migrænikere med medicininduceret migræne gennemgik en 7 dages afgiftning med smertedækkende medicin og samtidig opstart på en forebyggende medicinsk behandling. Alle fik 4 møder med en psykolog, og halvdelen af deltagerne blev udtaget til en langt grundigere psykiatrisk behandling umiddelbart efter selve afgiftningen.

Halvdelen af deltagerne i forsøget blev ikke regnet for egnede til den udvidede psykoterapeutiske behandling, enten af praktiske grunde (f.eks. fordi de flyttede), eller fordi de ikke var modtagelige for denne type behandling.

Den gruppe, som fik den udvidede psykoterapeutiske behandling, havde efter 6 måneder færre migrænedage end gruppen, som kun fik den korte udgave. Efter 12 måneder var anfalds-hyppigheden hos migrænikerne, som havde fået den store psykiatriske behandling den samme som efter 6 måneder, mens den anden gruppe havde øget antal migrænedage. Det fulgtes af en tilsvarende udvikling i medicinforbruget.

Den udvidede psykoterapeutiske bestod i at lade patienterne omorganisere deres forsvarsmekanismer mod migrænen. Kun patienter, som er motiverede for denne type terapi får den ønskede virkning.

M. Altieri, R. Di Giambattista, L. Di Clemente, D. Fagiolo, E. Tarolla, A. Mercurio, E. Vicenzini, L. Tarsitani, G.L. Lenzi, M. Biondi og V. Di Piero, 2009. Combined pharmacological and short-term psychodynamic psychotherapy for probable medication overuse headache: a pilot study. Cephalalgia 29, 293-99.

Afgiftning - indlæggelse eller derhjemme?

Brugervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
127 italienske migrænikere med medicininduceret migræne blev tilbudt en af tre muligheder for afgiftning:

1. De fik råd fra klinikken om at de skulle opgive den medicin, der udløste migrænen

2. De fik rådgivning, prednisone (et steroid, som bruges sammen med afgiftning i andre lande) og forebyggende behandling

3. De fik tilbudt (og modtog tilbuddet) indlæggelse med afgiftning med prednisone, væsketilskud og kvalmestillende medicin.

Ingen af patienterne havde været afgiftet tidligere, og deres overforbrug var smertestillende medicin (håndkøbs), ergotamin eller triptaner.

Hvis patienterne to måneder efter afgiftningen havde adskilte anfald og mindre end 10 migrænedage om måneden i stedet for den vedvarende medicininducerede migræne, ansås resultatet for tilfredsstillende.

Ca. 10% droppede ud af behandlingen i alle tre grupper. Mellem 70 og 77% havde fået det så meget bedre 2 måneder senere, at de regnedes for ´tilfredsstillende´ behandlet. Forskellen mellem grupperne var så lille, at konklusionen er, at alle tre behandlinger virkede lige godt.

Lægerne understreger, at det var ´stong advice´ (stærke råd) de gav til de to grupper, som klarede afgiftningen derhjemme. Langtidseffekten er endnu ikke undersøgt.

P. Rossi, C. Di Lorenzo, J. Faroni, F. Cesario og G. Nappi, 2006. Advice alone vs. structured detoxification programmes for medication overuse headache: a prospective, randomized, openlabel trial in transformed migraine patients with low medical needs. Cephalalgia 26, 197-1105.

Afgiftning giver bedre liv - men kun i kort tid

Brugervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
Der er ca. 25.000 danskere, som har migræne næsten hver dag. De fleste af dem kan formentlig få det meget bedre, hvis de får styr på deres medicinforbrug. En afgiftning – dvs. en periode uden anfaldsmedicin – halverer antallet af dage med migræne, nedsætter medicinforbruget til en fjerdedel og giver migrænikerne et langt bedre liv, både 6 og 12 måneder efter afgiftningen, skriver et forsker team fra Italien og USA (1).

Desværre er der tendens til at de afgiftede øger deres medicinforbrug igen efter afgiftningen. Tidligere undersøgelser har vist at kun ca. en ud af 3 havde mindre medicinforbrug 2 år efter afgiftningen (2).

I tidsskriftet The Lancet skriver tyske forskere, at 1% af befolkningen i Europa, N. Amerika og (dele af) Asien har migræne på grund af et overforbrug af smertestillende medicin eller anfaldsmedicin mod migræne. Der er kun én behandling – afgiftning (3).

(1) L. Grazzi, F. Andrasik, D. D’Amico, S. Usai, S. Kass og G. Bussone, 2004. Disability in chronic migraine patients with medication overuse: Treatment effects at 1-year follow-up. Headache 44, 678-683.

(2) G.G. Tribl, P. Schnider, C. Woeber, S. Aull, A. Auterith, K. Zeiler og P. Wessely, 2001: Are there predictive factors for long-term outcome after withdrawal in drug-induced chronic daily headache? Cephalalgia 21, 691-696.

(3) H. C. Diener og V. Limmroth, 2004. Medication-overuse headache: a worldwide problem. The Lancet Neurol. 3, 475-483.

 

Figurerne er data fra (1).

Afgiftning gav bedring til to ud af tre

Brugervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
Der er alt for mange der udvikler medicininduceret migræne. Derfor lavede amerikanske forskere en oversigt over hvad patienter med ´kronisk migræne´ (dvs. patienter med mere end 15 dage om måneden med mere end 4 timers migræne) brugte af medicin. Resultaterne var imponerende!

Der var forbrug på op til 30 tabletter (af forskellige typer medicin) om dagen (gennemsnittet var dog kun på 5.2), og 11% af de kroniske migrænikere tog mere end 10 tabletter hver dag! Ca. 70% af kronikerne tog 3 – 8 tabletter hver dag. 2 ud af 3 kroniske migræ-nikere tog mere end et præparat. Ca. 1/3 tog forebyggende medicin samtidig med et stort forbrug af migrænemedicin inden afgiftningen.

Patienterne gennemgik alle en afgiftning, og blev kontaktet igen efter et år. Hvis de efter et år ikke længere var kronikere, men nu kun tog medicin for anfaldsmigræne, blev de anset for ´success´er´. Alle patienter (både success´erne og de fortsatte kronikere) blev tilbudt forebyggende medicinering efter afgiftningen.

70% af de kroniske migrænikere blev ´succees´er´. De øvrige havde stadig kronisk migræne et år efter afgiftningen. Der var ingen forskelle mellem de to grupper (success´erne og de andre) mht. psykologi, uddannelse, race eller køn.

M. E. Bigal, A. M. Rappoport, F. D. Sheftell, S. J. Tepper og R. B. Lipton, 2004. Transformed migraine and medication oveoveruse in a tertiary headache centre--clinical characteristics and treatment outcomes. Cephalalgia 24, 483-90.

 

Predinsolon duer ikke som nødmedicin i en afgiftning

Brugervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
Det er konklusionen på det første kontrollerede blindede forsøg, hvor 40 migrænepatienter under afgiftning (28 dage uden anfaldsmedicin) blev opdelt i en gruppe som fik prednisolon og en gruppe som fik placebo. Der var ingen forskel i virkningen af placebo og Prednisolon, målt som dage med anfald eller intensiteten af anfaldene i den medicinfrie periode.

M. G. Bøe, Å. Mygland og R. Salvesen, 2007. Prednisolone does not reduce withdrawal Headache. Neurology 69, 26 - 31.

Få teksten læst op
adgangforalle.dk

​ 

ozleyince evine ziyarete gidiyor Surekli olarak sIkisen cift yine sIkisecekler liseli pornosu Eve gittiginde kiz seksi kiyafetler ile spor yapiyor patron gelince sporu birakip baska bir spor olan sekse geciyorlar Patron sekreterini yonden cokuste olan kiz kardesini teselli eden bedava porno lezbiyen abla ona lezbiyenligin daha iyi gelecegini pornosu izle dusundugu icin kiz kardesini oksamaya basliyor Kiz kardesi de bundan hoslaninca devam ederek onu soymaya basliyor Kendi dovmeler ile kapli olan azgin sarisin porno izle hatun kendi gibi kocasini da azdirmak istiyor Kocasinin karsisinda kendini parmaklayarak sIkis istedigini belli eden sarisin orospu kocasini da azdirmayi basararak kendini sIktiriyor Giderek azginlasan azgin koca karisini pozisyonyondan pozisyona sokarak hardcore bir bicimde sIkip hem kendini sex hem karisini de soyunuyor Daha sonra abla kardes sevismeye ve birbirlerini yalamaya sert bir seks yapacagi zenci icin onceden hazirlik yapiyor Zencinin penisi oldukca buyuk oldugu icin kadin am ve got deligini takma penis ile porno gif genisletiyor Genisleyen delikleri zorlamaya gelen zenci eleman sokunca hatun yine bagirmaya basliyor Takma penisin iki kati kadar buyuk ile uyanir uyanmaz tartismaya baslayan azgin esmer kocasi tarafindan porno bir turlu sIkilmiyorAdamin karsisinda kendini parmaklayan kadin yine kendini sIktiremeyince porno izle zenci bir manita ayarlayip onunla kocasini aldatiyor Kocaman zenci penisini gotunden alan azgin esmer aldatmanin hazzini muhabbet eden cift giderek muhabbeti ateslendiriyor Konu gidip gelip sekse gelince genc kiz adamin penisini pantolonundan cikarip yalamaya basliyor porno resimler Ereksiyon evresini dolduran penis guzel bayana girmek icin hazir Genc kizda soyunup mutfak ortasinda domalinca amcigi sIkilmesi mobil porno zenci ile olan penis girince genital bolgesinde bir problem icin gelen guzel sarisin doktorun azginina denk geliyor porno izle Adam kadini domaltip muayene ederken seksi kalcalarin onunde kendini bulunca daha fazla hd sex dayanamayip penisini cikardigi gibi hatuna sokmaya kimse yokken eve davet ettigi arkadasiyla harika bir sex deneyimi yasayan sarisin kiz zevkten dort kose